W związku z epidemią COVID-19 Zielony Domek jest zamknięty do 25 marca 2020 roku.

Zielony Domek jest otwarty. Pracujemy w rygorze sanitarnym. O ewentualnym zamknięciu będziemy informować.

Zielony Domek w czasie epidemii:

 • Przed wejściem do Zielonego Domku rodzic/opiekun ma obowiązek przy każdej wizycie wypełnić oświadczenie - odpowiednie dla każdego gościa.
 • Na teren Zielonego Domku nie może wejść żadna osoba bez podpisanego oświadczenia.
 • Wszystkie oświadczenia będą odkładane do koperty, którą na koniec dyżuru zakleimy i opiszemy bieżącą datą.
 • Koperty będą zamknięte w sejfie. Po 14 dniach będą zniszczone.
 • Wszystkich rodziców i opiekunów prosimy o zakładanie masek lub przyłbic oraz dezynfekcję rąk.
 • Przed drzwiami do Zielonego Domku będziemy mierzyć temperaturę dziecka i opiekuna termometrem bezdotykowym. Nie może być wyższa niż 37,5.
 • W salach zabaw mogą znajdować się tylko przedmioty, które możemy dezynfekować, w związku z tym nie ma pluszaków i bardzo prosimy o nie wnoszenie do Zielonego Domku swoich zabawek.
 • Kanapy są osłonięte prześcieradłami z flizeliny, które po każdym dyżurze będą wymieniane.
 • W przypadku wystąpienia objawów Covid19 u dziecka lub osoby z jego otoczenia w ciągu 14 dni po pobycie w Zielonym Domku rodzic/opiekun jest prawnie zobowiązany do poinformowania Sanepidu o dacie wizyty dziecka w Zielonym Domku. Na prośbę Sanepidu otwieramy odpowiednią kopertę, żeby podać - oprócz danych terapeutów obecnych na tym dyżurze, także dane obecnych wtedy gości.
 • Liczba dzieci obecnych równocześnie w Zielonym Domku nie może przekroczyć 12.
 • Pomieszczenia Zielonego Domku będą regularnie wietrzne.
 • Będziemy korzystać z oczyszczacza powietrza.


zadanie publiczne jest finansowane ze środków miata Krakowa

 

01_logotyp_krakow_CMYK      pobrane  

pobrane275700

Fundacja PROMYK, która zarządza Zielonym Domkiem, zrodziła się z troski o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny najmłodszych dzieci. 

Jej program poszerzania świadomości społecznej na temat czynników prawidłowego rozwoju dziecka odwołuje się do profilaktyki zaburzeń i zahamowań rozwojowych, które mogą wystąpić w okresie powstawania pierwszych relacji dziecka z otoczeniem. 

Prezesem Fundacji PROMYK jest Maja Zagajewska - psycholożka, psychoterapeutka francuska, a członkiem zarządu jest psychoterapeuta Rafał Perkowski.

Przewodniczącym Rady Fundacji jest prof. Jerzy Hausner. W skład Rady wchodzą również: prof. Andrzej Zoll, prof. Jacek Bomba oraz dr Maciej Pilecki.

Przyjaciółmi Fundacji PROMYK i Zielonego Domku są: Andrzej Mleczko, Anna Dymna, Adam Zagajewski, prof.dr hab. Grażyna Jasieńska, Iwona Olechowska, prof. dr hab. med. Jacek Bomba, Janina Ochojska, Janina Paradowska(✞), prof. dr hab. Jerzy Hausner, Krystyna i Jan Baranowie, dr med. Maciej Pilecki, prof. dr hab. Maria Kapiszewska. 

Placówka Fundacji mieści się przy ul. św. Marka 21a w Krakowie.

FUNDACJA.PROMYK_www_20.05.2015.pdf-path124-4294967248

Współpraca:

zadanie publiczne jest finansowane ze środków miata Krakowa

01_logotyp_krakow_CMYK      pobrane  

pobrane275700


Zielony Domek to placówka stworzona w oparciu o oryginalną ideę francuskiej pediatry i psychoanalityczki Françoise Dolto. Podkreślając znaczenie i wpływ jaki na rozwój dziecka wywierają najwcześniejsze relacje, Françoise Dolto otworzyła w 1979 roku w Paryżu nowatorską placówkę - La Maison Verte (Zielony Dom), przeznaczoną dla najmłodszych dzieci z rodzicami.

Krakowski Zielony Domek to miejsce otwarte dla dzieci do 3 lat i ich rodziców; miejsce gościnne, przyjazne, w którym docenia się znaczenie więzi społecznych dla zdrowia psychicznego i fizycznego, zarówno dzieci, jak i dorosłych.


IMG_7875IMG_7875 IMG_7885IMG_7885 IMG_7936IMG_7936zadanie publiczne jest finansowane ze środków miata Krakowa

01_logotyp_krakow_CMYK      pobrane  

pobrane275700


W Zielonym Domku, chwile zabawy i odpoczynku, kiedy wśród dużych i małych zawiązują się znajomości i przyjaźnie, przeplatają się z rozmowami o trudnościach wychowawczych czy relacyjnych. Pobyt w Zielonym Domku, oferując możliwość kontaktu z osobami spoza rodziny pozwala zobaczyć, że chwilowe oddalenie się dziecka od rodzica może zaowocować pozytywnymi doświadczeniami rozwojowymi, przygotowując i rodziców i dziecko do rozstania związanego z pójściem do żłobka czy przedszkola.

Zasadnicza różnica między Zielonym Domkiem a innymi miejscami dla najmłodszych dzieci i rodziców polega na tym, że osoby, które przyjmują w Zielonym Domku mają psychologiczne przygotowanie zawodowe do pracy z małymi dziećmi i rodzicami.
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA ZIELONEGO DOMKU

 • Zielony Domek jest otwarty obecnie przez 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze.
 • Codziennie zmienia się 2/3-osobowa ekipa przyjmująca dzieci do lat trzech i rodziców.
 • Wizyty w Zielonym Domku są anonimowe; tylko imię dziecka jest odnotowywane na tablicy oraz w zeszycie przyjęć, a także jego wiek i stopień pokrewieństwa z towarzyszącą mu osobą.
 • Przez cały czas pobytu dziecka w Zielonym Domku wymagana jest obecność rodzica, zapewniająca dziecku poczucie bezpieczeństwa podczas nabywania nowych doświadczeń.
 • Wizyty w Zielonym Domku są bezpłatne i nie ma obowiązku umawiania się na wizytę.
 • Placówka jest wyposażona w dostosowane do wieku dzieci zabawki i sprzęty, niski zlew z dwoma stanowiskami do zabawy z wodą (należy przewidzieć dla dziecka ubranie na zmianę), toaletę z przewijakiem, a także kanapy dla rodziców i szatnię, umożliwiającą pozostawienie wierzchnich okryć i zmianę obuwia i dzieci i dorosłych, ze względu na higienę.
 • W kąciku kuchennym jest możliwość podgrzania jedzenia dla dziecka (podgrzewacz butelek, kuchenka mikrofalowa). Zapraszamy także dorosłych do napicia się tam kawy, herbaty, wody i soków.
 • Dysponujemy obecnie oczyszczaczem powietrza

zadanie publiczne jest finansowane ze środków miata Krakowa

01_logotyp_krakow_CMYK      pobrane  

pobrane275700

EKIPA ZIELONEGO DOMKU

 

Ekipę Zielonego Domku stanowią osoby pracujące w zawodach uwzględniających kontakt z małymi dziećmi - jak psycholodzy, wychowawcy, psychoterapeuci. Wsłuchując się uważnie w pojawiające się pytania - członkowie ekipy Zielonego Domku mogą pomóc w ich sformułowaniu i w szukaniu na nie odpowiedzi.

Lista aktualnie zatrudnionych terapeutów:

Poniedziałek 10.00 -14.00:

 • Alicja Biedroń
 • Rafał Perkowski
 • Magdalena Kowalczyk-Bąk

Wtorek 15.00 -19.00:

 • Łukasz Gorzula
 • Katarzyna Leszczyńska
 • Wioletta Guz

Środa 10.00 -14.00:

 • Tomek Kuźminski  
 • Jadwiga Samolińska
 • Maja Zagajewska

Czwartek 15.00 -19.00:

 • Katarzyna Kostek
 • Aleksander Turek 
 • Ewa Broszkiewicz

Piątek 10.00 -14.00:

 • Aneta Fudała
 • Aneta Mizdrak
 • Rafał Jaworski

zadanie publiczne jest finansowane ze środków miata Krakowa

01_logotyp_krakow_CMYK      pobrane  

pobrane275700


GODZINY OTWARCIA ZIELONEGO DOMKU

poniedziałek         10.00 - 14.00
wtorek                   15.00 - 19.00
środa                     10.00 - 14.00
czwartek               15.00 - 19.00
piątek                    10.00 - 14.00zadanie publiczne jest finansowane ze środków miata Krakowa

01_logotyp_krakow_CMYK      pobrane  

pobrane275700