…trzymam kciuki za Państwa misję

prezydent Andrzej Kulig

Wpis do księgi gości Zielonego Domku Prezydenta Andrzeja Kuliga

To niezwykle ważna placówka dla rodziców, ale przede wszystkim – dzieci. Pierwsze dni, miesiące, lata dziecka często decydują o całym jego życiu


Anna Dymna

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Cieszę się, że mogłem zrozumieć ideę i sens Państwa działalności. Życzę powodzenia i więcej takich miejsc w Polsce

 

dr hab. Adam Bodnar

Wpis do księgi gości Zielonego Domku RPO Adama Bodnara

Pragnę wyrazić swoje poparcie dla działalności założonej w maju 2013 roku Fundacji PROMYK, której jednym z głównych celów jest otwarcie i prowadzenie pierwszej w Polsce pilotażowej placówki Zielony Domek- otwartej dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci


prof. dr hab. Jerzy Hausner

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

ZIELONY DOM… jest miejscem gdzie wspieranie rozwoju psychicznego może odbywać się w stosunkowo naturalnych warunkach, dopasowanych do rytmu  życia małego dziecka…


Iwona Olechowska, psychoanalityczka szkoleniowa, członikini PTPa, członikini IPAa i superwizorka zespołu Zielonego Domku

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Niezwykłe miejsce, oby więcej takich

Monika Olejnik

Wpis do księgi gości Zielonego Domku Moniki Olejnik oraz Tomasza Ziólkowskiego

Ośrodek prowadzony przez Fundację PROMYK może być początkiem rozwoju terapii, która w przyszłości może dać nieocenione korzyści społeczne

Janina Ochojska

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Aktualny stan wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju człowieka, jego zdrowia i wykorzystania możliwości stwarzanych przez zespół informacji genetycznej wskazuje na krytyczny dla kształtu przyszłego życia okres pierwszych trzech lat

prof. dr hab. med. Jacek Bomba

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Odpowiedzialny za zainteresowanie i troskliwość matek system wazopresynowy, nazywany także systemem przytulania, nie jest już cechą czysto biologiczną. We współczesnym pełnym napięć życiu wymaga on wzmacniania i fachowego wsparcia


prof. dr hab. Maria Kapiszewska

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Coraz więcej wiadomo o podłożu fizjologicznym i epigenetycznym, oraz o mechanizmach, poprzez które środowisko wczesnego rozwoju człowieka wywiera długoterminowy, a nawet wielopokoleniowy wpływ na zdrowie


prof.dr hab. Grażyna Jasieńska

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

(…) pod lawiną zapewnień o wszechstronnej pomocy rodzinie, o liczbie otwieranych żłobków czy przedszkoli zupełnie umyka nam z pola widzenia dziecko tuż po urodzeniu aż do 3 roku, a więc w okresie niezwykle ważnym dla jego rozwoju

Janina Paradowska

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Zaburzenia psychiczne i uzależnienia okresu rozwojowego stanowią istotny problem społeczny przyczyniając się do przedwczesnej śmiertelności, niepełnosprawności oraz problemów zawodowych znaczącej grupy obywateli polskich

 

doc. dr hab. Maciej Pilecki

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Stworzona w ten sposób przyjazna przestrzeń o charakterze socjalnym mogłaby wypełnić poważną lukę w polskim systemie opieki nad dziećmi


Adam Zagajewski

ZOBACZ LIST REKOMENDACYJNY

Fantastyczna idea i realizacja

Dziękuję za wzruszające doświadczenie, wychodzę zainspirowana

 

Grupa krakowskich psychoterapeutów

Wpis do księgi gości Zielonego Domku grupy krakowskich psychoterapeutów