Wpłać darowiznę na konto
Fundacji PROMYK

96 1240 4650 1111 0010 6123 2175

Treść przelewu: Pomagam

Adres: Fundacja PROMYK i ZIELONY DOMEK, ul. Św. Marka 21a, 31-020 Kraków

Przekaż 1,5% dla
Fundacji PROMYK

Rozlicz PIT Online

Uzyskane z 1,5% podatku, środki finansowe zostaną przeznaczone na statutowe cele Fundacji Promyk:

Działania skierowane na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci do lat 3 i ich rodzin, oraz aktywność popularyzatorsko-informacyjną na temat ochrony rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa a także ochrony praw dziecka.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Dziękujemy za każdą wpłatę i zapraszamy do odwiedzin Zielonego Domku dzieci do lat trzech z rodzicami!

Zarząd Fundacji Promyk
Maja Zagajewska, Rafał Perkowski, Alicja Biedroń