Fundacja Promyk powstała w 20-ego maja 2013 roku, a jej podstawowym celem było i jest nadal, jak najszersze uświadamianie społeczeństwu, że pierwsze trzy lata życia dziecka, pierwsze relacje z otoczeniem wywierają wielki wpływ na formowanie się psychiki dziecka, a co za tym idzie, na całe jego życie. Młodzi, niedoświadczeni rodzice często mają wrażenie, że brak im kompetencji rodzicielskich, szczególnie wtedy, gdy są osamotnieni z noworodkiem, bez wsparcia ze strony przyjaciół albo innych członków rodziny. To dla nich Fundacja Promyk otworzyła w czerwcu 2015 roku placówkę:

Zarząd Fundacji Promyk: 

Maja Zagajewska – prezeska Fundacji
Rafał Perkowski – wice-prezes Fundacji
Alicja Biedroń – członkini Zarządu


Rada Fundacji Promyk:

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Fundacji
prof. dr hab. Andrzej Zoll
prof. dr hab. med. Jacek Bomba
doc. dr hab Maciej Pilecki
dr Paloma Korycińska