To niezwykle ważna placówka dla rodziców, ale przede wszystkim - dzieci. Pierwsze dni, miesiące, lata dziecka często decydują o całym jego życiu - 
Anna Dymna

zobacz list rekomendacyjny


Ośrodek prowadzony przez Fundację PROMYK może być początkiem rozwoju terapii, która w przyszłości może dać nieocenione korzyści społeczne
 - Janina Ochojska

zobacz list rekomendacyjny

 

Pragnę wyrazić swoje poparcie dla działalności założonej w maju 2013 roku Fundacji PROMYK, której jednym z głównych celów jest otwarcie i prowadzenie pierwszej w Polsce pilotażowej placówki Zielony Domek- otwartej dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci - prof. dr hab. Jerzy Hausner

zobacz list rekomendacyjny

 

Aktualny stan wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju człowieka, jego zdrowia i wykorzystania możliwości stwarzanych przez zespół informacji genetycznej wskazuje na krytyczny dla kształtu przyszłego życia okres pierwszych trzech lat - prof. dr hab. med. Jacek Bomba

zobacz list rekomendacyjny


Coraz więcej wiadomo o podłożu fizjologicznym i epigenetycznym, oraz o mechanizmach, poprzez które środowisko wczesnego rozwoju człowieka wywiera długoterminowy, a nawet wielopokoleniowy wpływ na zdrowie
 - prof.dr hab. Grażyna Jasieńska

zobacz list rekomendacyjnyOdpowiedzialny za zainteresowanie i troskliwość matek system wazopresynowy, nazywany także systemem przytulania, nie jest już cechą czysto biologiczną. We współczesnym pełnym napięć życiu wymaga on wzmacniania i fachowego wsparcia -
prof. dr hab. Maria Kapiszewska

zobacz list rekomendacyjny

Stworzona w ten sposób przyjazna przestrzeń o charakterze socjalnym mogłaby wypełnić poważną lukę w polskim systemie opieki nad dziećmi - Adam Zagajewski

zobacz list rekomendacyjny


(…) pod lawiną zapewnień o wszechstronnej pomocy rodzinie, o liczbie otwieranych żłobków czy przedszkoli zupełnie umyka nam z pola widzenia dziecko tuż po urodzeniu aż do 3 roku, a więc w okresie niezwykle ważnym dla jego rozwoju
 - Janina Paradowska

zobacz list rekomendacyjny

 

Zaburzenia psychiczne i uzależnienia okresu rozwojowego stanowią istotny problem społeczny przyczyniając się do przedwczesnej śmiertelności, niepełnosprawności oraz problemów zawodowych znaczącej grupy obywateli polskich - dr med. Maciej Pilecki

zobacz list rekomendacyjny

Wyrażam gorące poparcie dla działalności Fundacji PROMYK, której celem jest stworzenie pierwszego w Polsce Zielonego Domku. - Iwona Olechowska

zobacz list rekomendacyjny